مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دیپلم سال اول هنرستان خلبانی
  گرایش جنگی / معدل 19

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت برنامه نویسی دیلوکس
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ رییس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس رباتیک تدریس برنامه نویسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هرکار که از دستم بربیاد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کرباتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کرباتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com