مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی نرم افزار
  گرایش it /دانشگاه پرند / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کار گروهی و تیمی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Cisco Routers
  80% Complete
  عنوان مدرک: network+ ,ccna , ccnp ,در حال تحصیل ccie

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Cisco Routers
  80% Complete
  عنوان مدرک: network+ ,ccna , ccnp ,در حال تحصیل ccie
https://.com