مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه امام خمینی (ره) / معدل 16.97

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  تام لکوموتیو اریا
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ طراح

دانش تخصصی

 • کارورز cnc
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Solid Works
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارورز cnc
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com