مختصری از من

پیشینه شغلی

  • شهریور ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
    شركت پاكديس
    بازاریابی و فروش/ سرپرست شعبه شرق تهران
  • مهر ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۹۳
    ساتراپ دينا (پپسي)
    بازاریابی و فروش/ ٥ سال ويزيتور و١ سال سوپروايزر
https://.com