مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  تحلیلگران اطلاعات پویا
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: پشتیبان نرم افزار دولتی-حسابرس ارگانهای دولتی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا
  مالی و حسابداری/ حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  هموزس دوره نرم افزاری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت دولتی
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو-نرم افزار حسابداری دولتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت دولتی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت دولتی
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت
https://.com