مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش سیالات /دانشگاه یادگار امام خمینی / معدل 17.23

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت ایران زمین
  بازاریابی و فروش/ مدیر پروژه های تبلیغاتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • اشنا به نرم افزارهای office and solidwork
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com