مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم ها /دانشگاه دانشگاه دامغان / معدل 14.5

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Project Control (کنترل پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار msp
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Project Control (کنترل پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل کیفیت
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com