مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه مهر اوران کرمان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۴
  آموزش و پرورش
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ معلم

  توضیحات: تدریس در مقطع تحصیلی دبیرستان به عنوان معلم کامپیوتر
  دریافت لوح تقدیر برای اردوی شلمچه از طرف اداره اموزش و پرورش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  تدریس به عنوان سرباز معلم دو سال در مطع دبیرستان زراحی و ساخت سایت های خبری فروشگاهی

پروژه ها

 • 1395
  نرم افزار بانک احادیث مبین

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس نرم افزار
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای
 • OHSAS 18001
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراح و برنامه نویس
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه های
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای
 • Adobe After Effects
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربر حرفهای
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس نرم افزار
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای
 • OHSAS 18001
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراح و برنامه نویس
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه های
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای
 • Adobe After Effects
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربر حرفهای
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای
https://.com