مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 14.45
https://.com