مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد جغرافیا
  گرایش برنامه ریزی منطقه ی گردشگری /دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 18.8
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مدیریت
  گرایش جهانگردی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 16.19

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۳
  شرکت پترو احداث
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار
 • مهر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۲
  بیمه آسیا
  مسئول دفتر
 • شهریور ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱
  شرکت چکاد لوله گستر
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  چاپ مقاله" نقش مدیریت مخاطرت در برنامه ریزی گردشگری مقاصد اکوتوریسم(منطقه مورد مطالعه: کویر مرنجاب)" در فصلنامه علمی-پژوهشی
 • 1394
  ارائه مقاله "نقش نگیزه در برنامه ریزی گردشگری با رویکرد معنویت" در اولین همایش بین المللی گردشگری و معنویت در دانشگاه علم و فرهنگ و چاپ آن در مجموع مقالات همایش
 • 1394
  ارائه مقاله "تاثیر تغییرات اقلیمی بر مقاصد اکوتوریسم(شهرستان طالقان)" در همایش ملی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  80% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار آسان

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com