مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی /دانشگاه تهران / معدل 18

افتخارات

 • 1395
  کسب مقام دانشجوی برتر بین الملل دانشگاه تهران در ششمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران در خرداد 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال
 • شنا
 • پینگ پنگ
 • مجری گری
 • سخنرانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • علوم اقتصادی اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • Eviews
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Prezi Pro v5.2.8
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم اقتصادی اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com