مختصری از من

اینجانب جهت همکاری در بخش برنامه نویسی نرم افزار و سخت افزار برای همکاری دوره کارآموزی این رزومه مختصر را تهیه کرده ام .

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 19.08

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی زبان C
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی JAVA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی میکروکنترلر AVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی VHDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی python
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی Assembly
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی HTML
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Modelsim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle Database
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم عامل های لینوکس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eclipse IDE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مورد تایید فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک پایان دوره از کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی زبان C
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی JAVA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی میکروکنترلر AVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی VHDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی python
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی Assembly
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی HTML
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Modelsim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Oracle Database
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم عامل های لینوکس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eclipse IDE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com