مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    دیپلم اینترنت وشبکه های گسترده
    گرایش IT
https://.com