مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پالایش گاز /دانشگاه آزاد لامرد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۸۵
  صنعت نفت_پتروشیمی پارس_واحد استحصال اتان
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ راه انداز_اپراتور

  توضیحات: شرکت در تمامی مراحل پیش راه اندازی_راه اندازی تا بهره برداری واحد استحصال اتان.
  اشراف کامل up shut و down shot.
  آشنایی کامل با اکثر تجهیزات صنعتی و چگونگی راه اندازی و نگهداری تجهیزات جهت استمرار تولید.

 • آبان ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۹۵
  صنعت نفت_پتروشیمی پارس_واحد تولید مونومر استایرن
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ راه انداز_اپراتور

  توضیحات: شرکت در تمامی مراحل پیش راه اندازی_ راه اندازی تا رسیدن به بهره برداری.
  آشنایی با تمامی مراحل Loading و تخلیه کاتالیست ها و مولکولار سیوها
  آشنایی با تمامی مراحل up startوdown shut واحد تولید استایرن مونومر.

 • شهریور ۱۳۸۲ تا اسفند ۱۳۸۲
  صنعت نفت_پتروشیمی تبریز_واحد الفین
  مالی و حسابداری/ اپراتور
 • اسفند ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۸۲
  صنعت نفت_پتروشیمی شیراز_واحد تولید متانول
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ اپراتور
 • اسفند ۱۳۸۱ تا آبان ۱۳۸۳
  صنعت نفت_پتروشیمی تبریز_خطc(تولید پلی استایرن)
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ اپراتور

  توضیحات: اشراف کامل به مراحل تولید انواع پلی استایرن های خطی و انبساطی و توانایی برای راه اندازی این واحد و تجربه های کلیدی برای استمرار تولید و نگهداری تجهیزات.

 • شهریور ۱۳۸۱ تا بهمن ۱۳۸۱
  صنعت نفت_پترو شیمی اراک_واحد الفین
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ اپراتور

پروژه ها

 • 1384
  راه اندازی واحد استحصال اتان پتروشیمی پارس
  راه انداز_اپراتور

  توضیحات: راه اندازی واحدCRFP(استحصال اتان)
  و
  راه اندازی واحد SM(مونومر استایرن)

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • من به صورت حرفه ای با تجربه 15 ساله در زمینه پاسخگویی ، تعهد و مسئولیت پذیری
 • احترام به حقوق نسل آینده
 • سود آوری پایدار
 • صیانت از سرمایه های انسانی
 • بهره برداری و استمرار تولید فعالیت می کنم و بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسعه و رشد شما تسهیم کنم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه و آشنایی با نرم افزارهای office
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس مهندس شیمی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دورهای عمومی زبان سطح۳
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه و آشنایی با نرم افزارهای office
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس مهندس شیمی
https://.com