مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1378 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه علوم و فنون مازندران

زبان

  • انگلیسی
    100% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com