مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران اجرایی /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴
  بنیاد مسکن
  مهندسی عمران معماری/ کمک نقشه بردار
 • دی ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  سازمان فنی و حرفه ای
  / ناظر

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com