مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران اجرایی /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۵
  بنياد مسكن
  مهندسی عمران/ معماری/ نقشه بردار
 • اسفند ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  سازمان فنی و حرفه ای
  مهندسی عمران/ معماری/ سرباز مربی

پروژه ها

 • 1395
  کار اموز ساخت مدرسه برکت
  کار اموز
 • 1395
  کار اموز ساخت اداره فنی و حرفه ای
 • 1394
  نقشه برداری بنیاد مسکن
  نقشه بردار

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com