مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد انساني
  گرایش مديريت بازرگاني /دانشگاه پيام نور
 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم انساني
  گرایش حسابداري /دانشگاه پيام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۵
  مجموعه كلينيكهاي دندانپزشكي دكتر صادقپور در كرج /
  مالی و حسابداری/ مدير داخلي مجموعه

  توضیحات: كليه امور مالي مجموعه / بانكي /اداري/ بيمه و عقد قرارداد هاي بيمه اي/امور دارايي و ماليات مربوطه /حقوق دستمزد / سود سهامداران /و كليه امور داخلي

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  كلينيك دندانپزشكي گوهردشت
  مالی و حسابداری/ مدير داخلي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سيستم حسابداري همكاران سيستم
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره در شركت همكاران سيستم
 • سيستم حسابداري به انديش
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره اموزشگاه كبيري
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک: كبيري

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سيستم حسابداري همكاران سيستم
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره در شركت همكاران سيستم
 • سيستم حسابداري به انديش
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com