مختصری از من

به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه تحصیلی خودم بسیار علاقه مند هستم سابقه مشارکت در کارهای گروهی و پروژه های دانشجویی در این زمینه را هم دارا می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی پزشکی
  گرایش بیوالکتریک /دانشگاه اصفهان / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس دروس دبیرستان به صورت خیریه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به فعالیت های خیره بخصوص بصورت تدریس و مشاوره تحصیلی علاقه دارم و سابقه ان را هم دارم.

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • proteus,ICDL1,2,visual studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com