مختصری از من

اینجانب به مدت 14 سال مدرس زبان انگلیسی در موسسات و مراکز آموزشی بوده ام . به مدت دو سال در شرکت بازرگانی ایتال ساب به عنوان کارمند بازرگانی فعالیت داشته ام . و در رشته زبان فرانسه در مقطع ارشد تحصیل نموده ام...

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد زبان فرانسه
  گرایش آموزش /دانشگاه تهران مرکز / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت تناکس
  کارمند بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com