مختصری از من

به عنوان فردی شدیدا منضبط و پایبند به اصول و قوانین کاری علاقه شدید به کار گروهی و تیمی را دارم که این تخصص را با تیم در حال توسعه شما میخواهم به اشتراک بگذارم
.
.
.
.

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1392
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد نظری /دانشگاه آزاد / معدل 15.47

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  تخفیفات
  مدیریت ارشد رهبر کسب و کار/ راهبر
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۶
  ریخته گری ماشین سازی تبریز
  بازاریابی و فروش/ بازرگانی و فروش
 • دی ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  آناتا
  مالی و حسابداری/ مالی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  آموزش تیم سازی دز Network Marketing و Market intermediyari
 • 1394
  آموزش تیم سازی در market intermediyari و network markting

پروژه ها

 • 1395
  market intermediyari
  team work

افتخارات

 • 1395
  لوح تقدیر به خاطر تیم سازی قوی در market inter mediyari

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی و فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی و فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com