مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی طراحی و دوخت
    گرایش طراحی و دوخت /دانشگاه فنی شریعتی تهران / معدل 18.64
https://.com