مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 15.84
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 15.87

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۰
  برق منطقه ای باختر
  مهندسی برق/ کارآموزی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله با عنوان : H. Sajadinia, H; Dahmardeh, M; Khalaj-Amirhosseini, “Novel Planar Diplexer Using Branch-Line Coupler,” IEEE Microw. Wirel. Components Lett.vol 10, 2016.
 • 1394
  حل تمرین درس مایکروویو 1 / دانشگاه آزاد تهران جنوب
 • 1393
  حل تمرین درس مایکروویو 1 / دانشگاه علم و صنعت ایران
 • 1390
  مدرس آزمایشگاه معماری کامپیوتر / دانشگاه شهید چمران اهواز
 • 1389
  حل تمرین درس الکترونیک 1و2 / دانشگاه شهید چمران اهواز

پروژه ها

 • 1395
  Design and Implementation Portable Device for Analys Display and Transmit Vital Signs
  Designer
 • 1395
  طراحی و مدل سازی آشکارسازهای مبتنی بر SQUID با ابر رسانای دمابالا جهت آشکارسازی رزونانس های مغناطیسی
  طراح
 • 1394
  Design and Simulation Wide Band Amplifier Using MATLAB and ADS
  Designer
 • 1393
  Design and Simulation Resonant Magnetic Coupled Wideband bandpass Filter (3-7 GHz) Using HFSS and CST
  Designer
 • 1393
  Numeric Design, Simulation and Fabrication Microwave Filters and Microstrip Device Like Couplers Using MATLAB, HFSS and ADS
  Designer
 • 1391
  Research and Simulation in Sampling and Compressing Signal Using MATLAB
  Designer
 • 1391
  Designing Array Antenna Using Ultrasonic Time Reversal in MATLAB
  Designer
 • 1391
  Image Processing For finding Different Pattern Like Faces and Detect it using MATLAB
  Designer
 • 1390
  Design and Implementation Mano Computer Using Xilinx FPGA
  Designer
 • 1389
  Design and Implemantation Microprocessor AVR Development Board
  Designer

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • Hiking
 • Swiming
 • Music

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Telecommunications Systems
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • RF Circuit Analysis and Design
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Array Antenna Designing
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active and Passive MW Circuits Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • numeric difrential equation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • • حل عددی معادلات دیفرانسیل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Signal Processing
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Image Procesing and Face Recognition
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • • ترجمه متون و مقالات تخصصی مهندسی برق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • • تسلط به جستجوی مطالب علمی در پایگاه¬های اینترنتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys HFSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CST Studio Suite
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx ISE Design
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Telecommunications Systems
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • RF Circuit Analysis and Design
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Array Antenna Designing
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active and Passive MW Circuits Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • numeric difrential equation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • • حل عددی معادلات دیفرانسیل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Signal Processing
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Image Procesing and Face Recognition
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • • ترجمه متون و مقالات تخصصی مهندسی برق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • • تسلط به جستجوی مطالب علمی در پایگاه¬های اینترنتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com