مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش سیالات /دانشگاه ازاد / معدل 17.02

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی
https://.com