مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    فوق دیپلم حسابداری
    گرایش مالی /دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر / معدل 19.5

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    گروه صنعتی آنیتاسان
    مالی و حسابداری/ سرپرست خزانه داری
https://.com