مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1391
    کارشناسی ارشد ژنتیک
    گرایش اصلاح نژاد /دانشگاه تهران / معدل 19.19

زبان

  • انگلیسی
    100% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com