مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    کارشناسی ارشد مكانيك
    گرایش ساخت و توليد /دانشگاه علوم و تحقيقات كرمان

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com