مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه شریعتی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دستیار دندانپزشک
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی دوره ی دستیار دندانپزشک

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دستیار دندانپزشک
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی دوره ی دستیار دندانپزشک
https://.com