مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1388
  دیپلم ادبیات و علوم انسانی
  / معدل 12

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۳
  ازاد
  مهندسی برق/ برق خودرو

  توضیحات: برق کار و تعمیرکار برق خودرو
  دارای 2 سال سابقه بیمه

دانش تخصصی

 • برق درجه 2 خودرو
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای خوزستان

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق درجه 2 خودرو
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای خوزستان
https://.com