مختصری از من

تسلط به کلیه امور حسابداری

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15.29

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۳
  دژین سازان مرکزی
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: انجام کلیه امور حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com