مختصری از من

بسیار منضبط و وظیفه شناس

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت کامیارپن
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم‌افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com