مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی هنرهای تجسمی
    گرایش گرافیک /دانشگاه هنر سوره / معدل 17
https://.com