مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم /دانشگاه صنعتی مازندران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۶
  شرکت صنایع غذایی سولیکو
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی فروش و تامین- سرپرست فروش

  توضیحات: اینجانب بعنوان کارشناس برنامه ریزی و سیستم در حوزه فروش گرم کاله شروع به فعالیت نموده و کلیه امور مربوط به ساماندهی سیستماتیک مجوعه را علاوه بر تدوین برنامه ریزی تامین محصولات و همچنین فروش و توزیع عهده دار بوده ام.
  در حوزه سرپرستی فروش نیز مسئولیت فروش گرم در مناطق یک و سه تهران با تعداد 15 پرسنل از جمله فروشنده و پیمانکار و همچنین اپراتور ثبت با اینجانب بوده است. که تیم تحت سرپرستی اینجانب بعنوان تیم لانچ شیرهای بطری در مناطق شمال تهران نقش مهمی در شناخت این محصول کاله در بین مشتریان داشته است و بعلت فروش و توزیع همزمان تجارب بسیار مفیدی در این زمینه حاصل گردید.
  در این مقطع علاوه بر کار با نرم افزارهای مختلف، کار با نرم افزار sap رادر زمینه سفارش گذاری محصولات تجربه نموده ام.
  در حال حاضر در حوزه فروش لبنیات (پخش سرد) بعنوان یکی از کارشناسان تیم برنامه ریزی فروش تهران در امر تدوین گزارشات و روند فروش مشغول به فعالیت می باشم.

پروژه ها

 • 1395
  نقش فروش گرم محصولات پاستوریزه در سطح استان تهران
  سرپرست فروش

  توضیحات: بعلت همزمانی فرآیند فروش و توزیع در واحد فروش گرم و استقبال مشتریان از دسترسی به محصولات تازه تحقیقاتی در این زمینه انجام داده که در ادامه کار با مجموعه فروش گرم بسیار مفید واقع گردید.

 • 1395
  بررسی فرهنگ مصرف مشتریان در شهر تهران
  کارشناس برنامه ریزی

  توضیحات: فرهنگ مصرف مشتری بعنوان یکی از پارامترهای مهم در امر برنامه ریزی تامین و توزیع محصولات لبنی بشمار می آید که انجام این پروژه کمک شایانی به اینجانب در انجام وظایف محوله نموده است

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مجموعه مایکروسافت آفیس بصورت تخصصی ، SAP ،نرم افزارهای توتال سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی فروش- توزیع- تامین
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مجموعه مایکروسافت آفیس بصورت تخصصی ، SAP ،نرم افزارهای توتال سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی فروش- توزیع- تامین
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com