مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه غیر انتفاعی شفق / معدل 12.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  صنایع ریخته گری ایران ذوب
  مالی و حسابداری/ اداری
 • دی ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  بهسان قطعه
  منشی حسابدار
 • مرداد ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳
  پخش لبنیات
  مالی و حسابداری/ حسابدار فروش

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم فنی حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو-نرم افزار حسیب
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم فنی حرفه ای
https://.com