مختصری از من

فعال در زمینه کار گروهی

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم /دانشگاه عالی ایوانکی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  رویین بنا و خانه گستر البرز
  مهندسی صنایع/ کنترل پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کنترل پروژه - حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: msp - p6

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: msp - p6
https://.com