مختصری از من

-کادر اجرایی نمایشگاه روان شناختی صبا-سال 1393
-کادر اجرایی نمایشگاه سوغات کویر-اسفند 1393
-مسئول شاخه ی اصفهان انجمن سمپاد یزد از سال 1393 تا اکنون
-کادر اجرایی دکور جشن بزرگ انجمن سمپاد یزد(جشن یازده فروردین) در سال 1394 و 1395
-کادر اجرایی نمایشگاه سوغات کویر اسفند 1394
-دبیر فعلی انجمن مدید(مجمع دانشجویان یزدی دانشگاه)

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش نامشخص /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 14.77

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدار فرمان
  40% Complete
  عنوان مدرک: طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برقی صنعتی(دوره ی 72 ساعته فنی حرفه ی یزد)
 • plc
  40% Complete
  عنوان مدرک: دوره ی 272 ساعته از فنی حرفه ای یزد در تابستان 95

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: pre_intermediate کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • مدار فرمان
  40% Complete
  عنوان مدرک: طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برقی صنعتی(دوره ی 72 ساعته فنی حرفه ی یزد)
 • plc
  40% Complete
  عنوان مدرک: دوره ی 272 ساعته از فنی حرفه ای یزد در تابستان 95
https://.com