مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش مهندسی حمل و نقل /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 17.94
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش بدون گرایش /دانشگاه صنعتی جندی شاپور / معدل 16.86

پروژه ها

 • 1395
  مطالعات جامع اصفهان
  همکار

افتخارات

 • 1395
  دانشجوی برتر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
 • 1395
  عضو استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی حمل و نقل
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهندسی عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • nlogit - spss
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • emme4
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: TOP NOTCH
دانش تخصصی
 • مهندسی حمل و نقل
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهندسی عمران
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com