مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش فضاسبز /دانشگاه تهران
 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت
  /دانشگاه دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۵
  آموزش و پرورش
  ریاست

  توضیحات: مدیر برتر آموزش و پرورش استان سمنان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1368
  مدرس مدارس شاهرود،ورامین

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کاندیدا شورای شهرستان شاهرود

دانش تخصصی

 • طراح و مجری طرح شرکت آرتیماندیس تهران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با فنون کسب و کار و تدریس دروس فنی و حرفه ای
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراح و مجری طرح شرکت آرتیماندیس تهران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با فنون کسب و کار و تدریس دروس فنی و حرفه ای
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com