مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی فنی و حرفه ای
  گرایش حسابداری /دانشگاه راه دانش بابل / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  مخابرات استان مازندران
  مالی و حسابداری/ کارورز و کارآموز

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری
https://.com