مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی فناوري اطلاعات
  گرایش صنعت /دانشگاه علمي كاربردي

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  كانون نخبگان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول سايت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com