مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش قدرت /دانشگاه ازاد / معدل 16.68

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  صنایع پاد الکتریک ایرانیان
  مهندسی برق/ مسئول نظارت

  توضیحات: مدیر پروژه نیروی دریایی سپاه (ندسا)،
  مهندس ناظر سازمان تحقیقات جهاد و خودکفایی سپاه(ساتخ).
  مهندس ناظر کارخانه پاد الکتریک ایرانیان.
  پیمانکار برق صنعتی و فشار ضعیف.

پروژه ها

 • 1395
  طراحی و ساخت دستگاه در سازمان تحقیقات وجهاد خودکفایی سپاه
  مهندس ناظر
 • 1394
  پروژه طراحی و ساخت دستگاه در نیروی دریایی سپاه
  مدیر پروژه
 • 1393
  پروژه ساخت شهرک مسکونی پروژه الغدیر
  مهندس ناظر برق
 • 1393
  پروژه ساخت مجتمع مسکونی تعاونی مسکن ارتش(عشرت آباد)
  مهندس نظر برق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برق قدرت
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد برق

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق قدرت
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد برق
https://.com