مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار_شبکه /دانشگاه سراسری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کار های سخت افزاری.....
 • کار شبکه
 • فروشندگی قطعات الکترونیکی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تعامل انسان و کامپیوتر (HCI)
  60% Complete
  عنوان مدرک: mcitp

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تعامل انسان و کامپیوتر (HCI)
  60% Complete
  عنوان مدرک: mcitp
https://.com