مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  کارخانه کابين استيل
  مهندسی صنایع/ مهندس کنترل کيفيت

  توضیحات: مهندس کنترل کیفیت

 • مهر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت آريا کيفيت غرب
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازاريابي و توسعه صادرات

  توضیحات: کارشناس بازاريابي و توسعه صادرات

 • فروردین ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۸۸
  سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان
  تور ليدر

پروژه ها

 • 1394
  تدوين استراتژي بازاريابي و فروش
  مشاور
 • 1393
  تحقيقات بازاريابي
  مشاور

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • NGO
 • NGO

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاريابي)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مديريت بازاريابي بين الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول تدوين طرح و برنامه بازاريابي (Marketing plan)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگاني
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنيک مذاکره (Negotiation techniquse)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژي کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Porject management (مديريت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سيستم هاي اطلاعات مديريت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مديريت زنجيره تامين
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مديريت استراتژيک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • (مدیرت بازریابی ) Marketing management
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • IBM SPSS Statistics
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاريابي)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مديريت بازاريابي بين الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول تدوين طرح و برنامه بازاريابي (Marketing plan)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگاني
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنيک مذاکره (Negotiation techniquse)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژي کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Porject management (مديريت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سيستم هاي اطلاعات مديريت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مديريت زنجيره تامين
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مديريت استراتژيک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • (مدیرت بازریابی ) Marketing management
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com