مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی

دانش تخصصی

 • گویندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوبلر پايه يک
 • طراحي
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • طراحی و مدل سازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقاشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گویندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوبلر پايه يک
 • طراحي
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com