مختصری از من

عنوان پایان نامه اینجانب بررسی عوامل موثر بر ارزش آفرینی سهامداران در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
در حال حاضر دو مقاله پژوهشی برای همایش فرستاده ام.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه / معدل 18.29

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1387
  عنوان مقاله xbrl در سال 1387 در همایش حسابداری کرمانشاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به هر کدام از زمینه های بالا علاقه دارم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • معامله گری اوراق تامین مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • معامله گری بورس کالا
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl1,2
دانش تخصصی
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • معامله گری اوراق تامین مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • معامله گری بورس کالا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com