مختصری از من

پروژه ها

 • 1385
  نرم افزار حسابداری خرید و فروش خزانه
  برنامه نویس

دانش تخصصی

 • محیط برنامه نویسی دلفی (Delphi)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • محیط برنامه نویسی دلفی (Delphi)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com