مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1379 تا 1383
  کارشناسی حسابداري
  گرایش حسابداري /دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۳ تا دی ۱۳۸۷
  موسسه حسابرسي و خدمات مالي ايران مشهود
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکاران سيستم، نرم افزار سپيدار
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوي دوره آموزش نرم افزار سپيدار همكاران سيستم

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com