مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش فرایندهای جداسازی /دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه صنعتی سیرجان / معدل 14.91

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  کارخانه سیمان دشتستان
  مهندسی شیمی/ کاراموز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • aspen hysys
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره مقدماتی aspen hysys مجتمع فنی تهران
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره ICDL مجتمع فنی تهران
 • Aspen Plus
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک: بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE) مجتمع فنی تهران
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی فرایند و ارزیابی ریسک در نظام HSE(سطح مقدماتی) -مجتمع فنی تهران

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com