مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1388
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش مدیریت تولید و عملیات /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 15
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت (وابسته به بانک ملت)
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیر تعالی و بهبود سیستم ها
 • تیر ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت (وابسته به بانک ملت)
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ رئیس اداره تشکیلات و روش ها
 • فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت پارسیان طب (مهندسی پزشکی)
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس تضمین کیفیت - نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد Iso 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارت امتیازی متوازن (Bsc)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت استراتژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تفکر سیستمی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاندارد Iso 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارت امتیازی متوازن (Bsc)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت استراتژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تفکر سیستمی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com