مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه آزاد همدان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  به عنوان معلم زبان خصوصی مدتی تدریس داشتم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com