مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پالایش /دانشگاه نفت گچساران / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت پالایش گاز فجر جم
  مهندسی شیمی/ کارشناس بهره برداری و اتا ق کنترل مرکزی/اداره پالایش/واحد شیرین سازی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت پالایش گاز فجر جم
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس و مهندس ساخت وتولد/اداره تعمیرات/واحد خود کفایی/کارگاه مرکزی
https://.com